Vítejte na Giantmicrobes!

Superbacil MRSA
Superbacil MRSA
Multiple-Resistant staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus je velmi běžná bakterie, která se často vyskytuje na kůži a neškodí. Třebaže původně reagovala na penicilin, brzy vznikly kmeny, které byly vůči antibiotikům rezistentní. Když se k boji s těmito kmeny vyvinul derivát penicilinu s názvem methicilin, objevil se staphylococcus aureus rezistentní vůči methicilinu (MRSA). A odolnost vůči antibiotikům se u kmenů MRSA nadále zvyšuje: některé kmeny tohoto „superbacilu“ jsou nyní rezistentní vůči v podstatě všem známým lékům.

Infekce MRSA jsou tradičně problém ve zdravotnických zařízeních. Chirurgické rány a místa vložení katetrů a přívodních hadiček jsou běžná místa nákazy, to samé platí pro nosní průchody a močový trakt. MRSA se však začal šířit mezi běžnou populací a nachází se zpravidla ve skupinách s preexistujícími chorobami nebo tam, kde běžně dochází k vysoké míře kontaktů kůže, tedy ve vězení, v atletických týmech a u odvedenců do armády. Zatímco imunitní systém zdravých jedinců zpravidla dokáže odrazit infekci MRSA bez pomoci antibiotik, u oslabených může MRSA ohrozit život.

Nejlepším způsobem, jak předejít šíření MRSA, je prostě věnovat pozornost hygieně, zejména mytí rukou. Je také nesmírně důležité dobrat dávky předepsaných antibiotik: pokud je přestanete brát, jakmile se vám uleví, možná jste sprovodili ze světa jen slabší bakteriální kmeny a ty zhoubnější jste nechali přežít a vzkvétat.

Buďte tedy superhrdinou: udržujte se v čistotě a řiďte se pokyny lékaře.


Rozměr:
  výška:  17 cm
  šířka:     9 cm

Superbacil MRSA

Uvedené ceny jsou vč. DPH

Dostupnost: 16 ks

Superbacil MRSA
255,- Kč

Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.