Vítejte na Giantmicrobes!

Rozsivky
Rozsivky
Biddulphia
Jednobuněčné řasy jsou známy pod vědeckým označením fytoplankton, nebo jako „vznášející se rostliny“. Biddulphia je druh rozsivek, fytoplanktonu, který můžete spatřit jako světle hnědý povlak přichycený na krajích rybníka, kamenech i rostlinách! (V oceánu jsou často přichycené na mořských chaluhách nebo skaliskách na mořském dně.)
Proč se řasám tak dobře daří ve vašem rybníku? Je to proto, že ryby produkují zbytky dusičnanu a amoniaku, které jsou dobrým hnojivem pro rozsivky a jiné řasy. (A jestli jsou v rybníku i živé rostliny, které k růstu potřebují světlo, tím lépe - rozsivky mají také rády světlo!)
Jak zabráníte rozsivkám, aby se roztahovaly na vašem rybníku? Zajistěte dobrou cirkulaci a čištění vody. Testujte vodu pravidelně na dusičnany a čpavek, a pokud je jejich hladina vysoká, proveďte částečnou výměnu vody.  I někteří vodní živočichové živící se řasami pomohou udržovat rybník čistý.
Konečně schránka řasy Biddulphie je z oxidu křemičitého a na povrchu může mít složité a propracované vzory rýh a průduchů. Hornina křemelina, používaná v čistících filtrech akvárií a bazénů, se skládá z fragmentů schránek starých Biddulphií a jiných rozsivek. Protože rozsivky mají mnoho drobných průduchů, křemelina se dá použít na filtrování částeček malých jako 2 mikrony – takže i Biddulphia může pomáhat udržovat vodu čistou!

Rozměr:
  výška:  10 cm
  šířka:    11 cm
  hloubka: 5 cm

Rozsivky

Uvedené ceny jsou vč. DPH

Dostupnost: 6 ks

Rozsivky
255,- Kč

Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.